|  Törökország  |  Isztambul  |  Történelem  |  Látnivalók  |  Gasztronómia  |  Ünnepek és kultúra  |  Közlekedés  |  Galéria  |  Térkép  |

 

 

 
 
 
Történelem

Isztambul több mint 2600 éves múlttal rendelkezik, története során hol az egyik, hol a másik birodalom része volt, de mindig különösen fontos városnak tartották. Aki ugyanis Isztambult irányította, az hatalmas gazdasági, kereskedelmi csomópont felett rendelkezett.

A települést – akkori nevén – Bizáncot id?számításunk el?tt 667-ben görögök alapították. Amikor azonban Bizánc szembeszállt Septimus Severus hadvezérrel, a római légiók megostromolták és jelent?s pusztítást végeztek a városban. Ugyanakkor ezt követ?en maga Septimus Severus építtette újjá a települést. Nagy Konstantin császár tette meg birodalma f?városává 324-ben és az ? uralkodása idején kapta a Konstantinápoly nevet is. A Római Birodalom kelet-nyugat irányú kettészakadását követ?en Konstantinápoly a Keletrómai Birodalom központja lett, majd a VI. századtól már Bizánci Birodalomnak nevezték, és ugyanekkor terjedt el a görög ortodox kereszténység is, melynek a bizánci és a római egyház közötti ellentétek adtak különös jelent?séget.

A XIII. századig többször volt hullámvölgyben a város, de mindig sikerült er?t meríteni az újabb fellendüléshez, azonban 1204-ben a keresztes seregek elfoglalták Konstantinápolyt és hatalmas pusztítást végezve fosztogattak. Még 1261-ben újra bizánci kézre került, azonban régi dics?ségét már nem tudták visszahozni. Azonban jelent?sége ekkor is hatalmas volt, amit jól tükröz az is, hogy nem csak a Bizánci Birodalomnak volt a f?városa, de miután 1453-ban II. Mehmed szultán elfoglalta, ? is megtette saját birodalma, az Oszmán Birodalom f?városának. Gy?zelme után szultán meger?sítette a védelmet, újraépíttette a városfalat és elrendelte a népességszám növelését célzó betelepítést is, amelynek során nem csak török, de olasz, zsidó vagy görög családokat is áttelepítettek. Már Mehmed szultán is törekedett a kultúra, a m?vészet támogatására, aminek köszönhet?en számos gyönyör? épület, m?vészeti alkotás született, amelyek száma aztán Nagy Szulejmán idején tovább n?tt.  A virágzó Konstantinápoly egészen 1923-ig f?város, ekkor honvédelmi megfontolásból- mivel háborúban nehéz lett volna megvédeni – a beljebb fekv? Ankara lett a f?város, és bár ezt követ?en néhány évtizedre Isztambul háttérbe is szorult, de a század közepét?l hatalmas fejl?désnek indult, aminek eredményeként újra szinte régi fényében tündököl és fogadja az ideérkez? turisták millióit. Hivatalosan 1928-ban kapta az Isztambul nevet (törökül Ä°stambul), egyben Ä°stambul tartomány székhelye.

 Huszadik századi történelmét – akárcsak egész Törökországét – a modernizáció jellemezte, aminek során számos, korábban a nagyközönség el?l elzárt épületet alakítottak múzeummá és nyitottak meg a látogatók el?tt.


Kemal Atatürk (Foto: GunnarInIstanbul, Flickr)

                  Mustafa Kemal (Foto: GunnarInIstanbul, Flickr)


A modernizáció vezet?je Mustafa Kemal (kés?bbi nevén Kemal Atatürk) volt, neki köszönheti az ország a fennmaradását és területei megóvását is. ? kezdeményezte a n?k egyenjogúságát, az ? vezetésével valósul meg az 1922-ig fennálló szultanátusból a köztársaságba történ? átmenet és a jogrendszer megreformálása. Ezért is lett ? Atatürk, vagyis „Minden török atyja”, amiért óriási tisztelet övezi az egész országban. Életének utolsó éveit a Dolmabace Palotában töltötte, és ott is halt meg 1938-ban.


 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Isztambul